missing

ସୀତା

ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ସୀତା, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ନିନ୍ଦିତା । ଅପମାନର ଅଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଡାକୁଥାଏ ରାମ ନାମ । ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଛୋଟ କବିତା

error: Content is protected !!