Miss Laal Tamator

I published my first book “Miss Laal Tamator”, a collection of TISSUE PAPER POETRY. Do you want to be enthralled with the beauty of my romantic wordplay?

My Posts

ସଂଦେହୀ ପ୍ରେମିକା

ଫୁତ୍କାର ମାରି ଗର୍ଜନ କଲା ମୋ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରିୟା “ନା । ମୌସୁମୀ ଆସିପାରିବନି ।” ଏଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଦେଶନାମାରେ କୁହୁଳି ଉଠିଲା ଦେହରୁ ବୋହୁଥିବା ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ । ଖଣ୍ଡିଆଭୂତର ପ୍ରକୋପରେ ବକ୍ଷଦେଶରୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ଘର୍ମାକ୍ତ ପଣତକୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ କରି ଚାଲିଥିଲା ଆତ୍ମସଂଳାପର ବିସ୍ଫୋରଣ ….. ” ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ଦିନୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୌସୁମୀର ମାୟାଜାଲ । କ’ଣ ନା ! ଏ ମୌସୁମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର… ସବୁଜରଂଗର ଓଦା […]
Close Menu
error: Content is protected !!