ODIA

This section exclusively deals with the works of Odial iterature,the scribbling in my mother tongue . Continuing the genre of Tissue Paper Poetry I am also going to add the play of emotions to this column with an odissi flavour to my alphabets .

ମା’


●ମା’ କଣ କରୁଛୁ?
●କିଛି ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ।
●କଣ?
●କାହିଁ ତୁ ଆସୁଛୁ କି?
●ନା ଯେ… ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା।
●କହ।
●ତୋ ଫୋଟୋ ଗୋଟେ ପଠା ।
●ନା
●ପ୍ଲିଜ ପଠାନା
●ନା କହିଲି ପରା

ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ

ରଜନୀଗନ୍ଧା ବି ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟବଣା ।
ତା ବାସ୍ନାରେ ଈର୍ଷ୍ୟା ର ଜ୍ବଳନ ।
କାହା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ ଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ।

ଏଇ ବୋଧେ ତୁମ ପାଇଁ,
ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ !

ସିଗାରେଟ

– ନାଁ । ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଏନି । ଥାଙ୍କ ୟୁ ।
– ଆରେ ବନ୍ଧୁ । ସିଗାରେଟ ଥରେ ପିଇଦେଲେ ଯାତ୍ରାଟା ସୁଗମ ଲାଗିବ । ନିଅନା…

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲେ ବି ଶେଷରେ ସେ ମୋ କଥା ରଖିଥିଲେ ।

ସଂଖ୍ୟା

ଏଠି ତ ପୃଥିବୀ ଏକ ନୁହେଁ
ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭାଜିତ ଭାତୃତ୍ୱର ସୀମା
ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ ନିଜ କର୍ମ, ନିଜ ଗ୍ରାମ
ଆଉ ତା ପାଇଁ ଧାଉଁଥିବା ଅହରହ ନିଃଶ୍ୱାସ ।

ତେବେ ମଣିଷ କଣ ସତରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ସୀମିତ ??

error: Content is protected !!