This section exclusively deals with the works of Odial iterature,the scribbling in my mother tongue . Continuing the genre of Tissue Paper Poetry I am also going to add the play of emotions to this column with an odissi flavour to my alphabets .

ସଂଦେହୀ ପ୍ରେମିକା

ଫୁତ୍କାର ମାରି ଗର୍ଜନ କଲା ମୋ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରିୟା "ନା । ମୌସୁମୀ ଆସିପାରିବନି ।" ଏଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଦେଶନାମାରେ କୁହୁଳି ଉଠିଲା ଦେହରୁ ବୋହୁଥିବା ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ । ଖଣ୍ଡିଆଭୂତର ପ୍ରକୋପରେ ବକ୍ଷଦେଶରୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ଘର୍ମାକ୍ତ ପଣତକୁ ସଜାଡୁ…

Continue Reading

କୋରଡ

ତୋ ଛାତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କାନ୍ଦିବୁନି ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗୁ କୋରଡ ବି ହୋଇଯାଉ ସେଠି ତୁ ଦମ୍ଭ ହାରିବୁନି ଦେଖିବୁ ଦିନେ ତୋ କୋରଡକୁ ଉଡ଼ିଆସିବ ପକ୍ଷୀଟିଏ । ପ୍ରେମର ପକ୍ଷୀଟିଏ ....

Continue Reading

ସୀତା

ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ସୀତା, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ନିନ୍ଦିତା । ଅପମାନର ଅଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଡାକୁଥାଏ ରାମ ନାମ । ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଛୋଟ କବିତା

Continue Reading
Close Menu
error: Content is protected !!
×
×

Basket