ବାଜେ ପିଲାର ପ୍ରେମ କବିତା

ଗାଲଟା ଦିଶେ ଧୋବ ଫର ଫର
ଚୁମା ଦେଲେ ପଡେ ନାଲି
ଓଠରେ ତାଙ୍କର ମହୁ ସର ସର
ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦିଏ ଗାଳି।

ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ନୀଳ ସାଗର
କେଶରେ ଝରାଇ ମେଘ
ଅଂଟାଟି ଆହା କି ହଲେଇ ଚାଲନ୍ତି
ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ ଭାଙ୍ଗ।

କାନ ଛୁଇଁଦେଲେ ସଲ ସଲ ଲାଗେ
ଜିଭଟା ଭାରି ଚଣ୍ଡାଳ
ଦେହରେ ଦେହକୁ ଘଷିଲେ ନିଆଁ ଲୋ
ମନ ପୁରା କଲବଲ ।

ଆଉ କି କହିବି ସେ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା
ସିଏତ ସରଗ ସୁନ୍ଦରୀ
ପାଶେ ଥିଲେ ଲାଗେ ରାଜା ପରି ମୋତେ
ସିଏ ମୋ ରାଜକୁମାରୀ ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!