ଚୁମା

ପ୍ରିୟା ମୋ ରସମଲେଇ,

ବିବାହର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ
ତୁମ ମୋଟାପା ଯେତେ ବଢିଚାଲୁଥିଲେ ବି
ଚୁମା ସବୁ ସେଇମିତି ମିଠା ହିଁ ଲାଗୁଛି ।

ଇତି ତୁମର,
ଡାଇବେଟିକ ହଜବେଣ୍ଡ

Leave a Reply

error: Content is protected !!