ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷ ହେଲେ
ସେ ବରଷା ଝରେଇଦେବେ ,
ଆକାଶକୁ ଶୀତ ହେଲେ
ରେଶମ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡେଇଦେବେ ।
ପକ୍ଷୀ ଉଡୁ ଉଡୁ ଥକିଗଲେ
ନିଜ ଡେଣା ଦେଇ ଗୀତ ଗାଇବେ
ଫୁଲ କେବେ ଯଦି ରୁଷିଗଲେ
ନିଜ ହାତରେ ଆଉଁଷିଦେବେ ।

ଆଜିଠୁଁ ସେ
ସମୁଦ୍ର ହେଉ କି ଆକାଶ ,
ପକ୍ଷୀ ହେଉ କି ଫୁଲ,
ସବୁଠି ତୁମକୁ ହିଁ ପାଇବେ ।

ତୁମେ ବି ଖୋଜୁଥାଅ ତାଙ୍କୁ
ତୁମରି ଭିତରେ ।

#ଅଭିନନ୍ଦନ ଏ ନୂଆ ଜୀବନର !!!

Leave a Reply

error: Content is protected !!