Poetry (Odia)

This section exclusively deals with the works of Odialiterature,the scribbling in my mother tongue . Continuing the genre of Tissue Paper Poetry I am also going to add the play of emotions to this column with an odissi flavour to my alphabets .

ସଂଦେହୀ ପ୍ରେମିକା

ଫୁତ୍କାର ମାରି ଗର୍ଜନ କଲା ମୋ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରିୟା “ନା । ମୌସୁମୀ ଆସିପାରିବନି ।” ଏଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଦେଶନାମାରେ କୁହୁଳି ଉଠିଲା ଦେହରୁ ବୋହୁଥିବା ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ । ଖଣ୍ଡିଆଭୂତର ପ୍ରକୋପରେ ବକ୍ଷଦେଶରୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ଘର୍ମାକ୍ତ ପଣତକୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ କରି ଚାଲିଥିଲା ଆତ୍ମସଂଳାପର ବିସ୍ଫୋରଣ ….. ” ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ଦିନୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୌସୁମୀର ମାୟାଜାଲ । କ’ଣ ନା ! ଏ ମୌସୁମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର… ସବୁଜରଂଗର ଓଦା …

ସଂଦେହୀ ପ୍ରେମିକା Read More »

କୋରଡ

ତୋ ଛାତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କାନ୍ଦିବୁନି
ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗୁ
କୋରଡ ବି ହୋଇଯାଉ ସେଠି
ତୁ ଦମ୍ଭ ହାରିବୁନି
ଦେଖିବୁ
ଦିନେ ତୋ କୋରଡକୁ ଉଡ଼ିଆସିବ
ପକ୍ଷୀଟିଏ ।
ପ୍ରେମର ପକ୍ଷୀଟିଏ ….

ସୀତା

ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ସୀତା, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ନିନ୍ଦିତା । ଅପମାନର ଅଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଡାକୁଥାଏ ରାମ ନାମ । ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଛୋଟ କବିତା

error: Content is protected !!